Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Miloš Kepka, IČ: 722 39 913 se sídlem: Hrádecká 1163 / 3, 312 00 Plzeň (dále jen: „správce“).
 2. Správce osobních údajů provozuje webové stránky inadoma.cztrefitech.cztrefitech.eu. Kontaktní údaje správce pro elektronickou komunikaci jsou na jednotlivých webových stránkách.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Sám je spravuje a určuje, za jakým účelem a jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, přihlášení k e-mailovým kampaním a odběrům newsletterů, ke kterým jste se přihlásili na výše uvedených webových stránkách.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a vedení účetnictví.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje 
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
 • podílející se na zajištění provozu služeb,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Při procházení webových stránek je zaznamenávána vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek. 
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť heslem a biometrickými údaji, dále správce přijat technická opatření, která zajišťují šifrovaný přenos dat s osobními údaji pomocí HTTPS protokolu.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Cookies

I.

Obecně o cookies

 1. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do vašeho prohlížeče a uloží na disk vašeho koncového zařízení. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o vaší návštěvě, například zvolený jazyk, nastavení a podobně, následující návštěva pro vás bude snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší webové stránky a přizpůsobení jejího obsahu vašim potřebám, cookies využívají téměř všechny internetové stránky na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené stránky.
 2. V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si vás tímto dovolujeme informovat, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost cookies, tedy že vaše soubory cookies, včetně trvalých zpracováváme.
 3. Povolení cookies v nastavení internetového prohlížeče se považuje za souhlas se zpracováním osobních údajů.
 4. Cookies můžete blokovat nebo odstranit prostřednictvím svého internetového prohlížeče nebo pomocí softwaru třetí osoby. To však může negativně ovlivnit funkčnost některých částí dané webové stránky.

II.

Druhy cookies

 1. Na internetových stránkách může správce využívat tyto druhy cookies.
  1. Relační (dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto webových stránek. V okamžiku otevření okna vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a opět se deaktivují po jeho zavření. Relační cookies jsou dočasné a všechny se vymažou po zavření okna prohlížeče.
  2. Trvalé soubory cookies nám pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže naši internetovou stránku opětovně navštívíte. Další výhoda těchto cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky vašim potřebám.

III.

Správa cookies

 1. Internetové prohlížeče obsahují obvykle správu cookies. V rámci nastavení vašeho prohlížeče tak můžete jednotlivé soubory cookies pravděpodobně ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud nepovolíte použití souboru cookies, některé funkce a stránky nemusí fungovat správně.
 2. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce, sociálních medií a analýz. Používáním webových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb: Google, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest.
 3. Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítí údaje o vašem chování na webu. Nikdy ji však nepředáváme vaše identifikační údaje.
 4. Pokud chcete vymazat cookies uložené ve vašem zařízení a zkonfigurovat svůj webový prohlížeč, aby cookies odmítal, můžete tak učinit obvykle v menu „Možnosti“, „Nástroje“ nebo „Preference“ prohlížeče, který používáte k přístupu na naše stránky. Podrobnější informace o správě souborů cookies u nejběžnějších internetových prohlížečů naleznete zde:
 1. Chcete-li se dozvědět více o druzích cookies a o jejich správě či odstraňování, navštivte: www.allaboutcookies.org.

Verze ze dne 30.12.2020