Úspěšní lidé rychleji vyhrávají díky těmto 8 základním návykům

Úspěšní lidé rychleji vyhrávají díky těmto 8 základním návykům

Zdá se, že někteří úspěšní lidé v sobě mají cosi takového zvláštního

Bez ohledu na to, kde jsou nebo kam jdou, si rychle porozumí se všemi kolem sebe a hned na první pokus si úspěšní lidé najdou rychle nové přátele. Není potřeba zdůrazňovat, jak je tato vlastnost důležitá pro osobní kariéru, když ostatní neustále navazují nové kontakty a budují si své vlastní sociální sítě.

Některé z těchto kladných vlastností nebo chcete-li předností se můžete jednoduše naučit získat a osvojit si je. I pro váš osobní úspěch také nebude na škodu, jestliže se naučíte způsoby, díky kterým úspěšní rychleji vyhrávají. S jakými osmi základními návyky to můžete snadno zvládnout i vy si nyní ukážeme.

1. Chovejte se k lidem přesně tak, jak si přejete, aby se oni chovali k vám

Každý zná asi nejdůležitější zlaté pravidlo: Jednej s ostatními takovým způsobem, jakým si přeješ, aby jednali s tebou. Co ale takové to pravidlo: Chovej se k ostatním přesně tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.
To znamená, že byste se měli umět vžít a vcítit do situace druhých lidí a zjistit, jak by chtěli, aby s nimi bylo zacházeno.

Koneckonců, každá osobnost je jedinečná a předpokládá, že každý chce jednat tak jako se sebou samým. Vzhledem k tomu, že to není snadný úkol, zapamatujte si pro začátek: Zacházejte se všemi lidmi s respektem.
Nejen s lidmi, na které chcete zapůsobit, udělat dojem nebo od nich chcete získat přátelství, ale prostě s každým, koho potkáte. Je úplně jedno, zda je to váš nadřízený, soused, číšník v restauraci nebo úplně cizí člověk. Všichni si od vás zaslouží stejný respekt. Pokud budete dodržovat toto jednoduché pravidlo, lidé kolem vás si toho jistě všimnou a ocení to.

2. Soustřeďte se na lidi

Při rozhovoru není nic neuctivějšího a urážlivějšího, než když nebudete věnovat plnou pozornost vašemu protějšku! Tím pouze ukazujete člověku, že vám za to nestojí, že jste lepší a chytřejší než on. Je nezdvořilé si neustále hrát se svým mobilním telefonem při důležitém rozhovoru a především před všemi lidmi, které navíc dobře neznáte. Každých pár minut koukat na hodinky a kontrolovat čas, místo toho abyste člověku ukázali, že mu prokazujete úctu a věnujete mu maximální pozornost. Buďte zvědaví a pokládejte otázky. Tím projevíte opravdový a vážný zájem jak o dotyčného člověka, tak i probíranou záležitost.

3. Zůstaňte sami sebou

Nepokoušejte se předstírat jiným lidem něco jiného, jen proto, že si myslíte, že se jim více zalíbíte. Dokonce opak je pravdou. Zůstaňte sami sebou a nebojte se ostatním lidem ukázat, jací doopravdy jste. Čestnost a přirozenost jsou ceněny mnohem víc, než si můžete myslet. Neplýtvejte zbytečně veškerou svoji energií a snažte se najít cestu, jak se ukázat z té nejlepší strany a zůstat přitom sám sebou. Úspěšní lidé raději naváží spolupráci s upřímně hovořícím člověkem, než s přetvařujícím se lhářem.

4. Nepomlouvejte a nevytahujte se

Pokud nesedíte právě na pracovním pohovoru, nemusíte se stále vychloubat a hovořit s druhými jen o svých skvělých schopnostech a kvalitách. Takové vytahování začne působit velmi rychle arogantně a potom už nebudete moci znovu zapůsobit a udělat dobrý dojem. Místo toho byste měli druhým ukázat, že vám mohou důvěřovat. Pokud vám někdo svěří tajemství, nesdělujte jej nikomu dalšímu, nemluvte špatně o jiných lidech a pokuste se vždy dělat věci správně, i když to pro vás může být někdy obtížné.

5. Vzdejte se všední společenské konverzace

Při běžném rozhovoru, například o počasí nebudete schopni vytvořit žádný emocionální vztah s jinou osobou tak rychle. Místo toho byste měli při rozhovoru raději hledat skutečný prostředek komunikace a projevit zájem o samotnou osobu. Lidé, kteří si to dokáží, najdou způsob, jak rychle získat a oslovit druhé a navázat kontakt. Jejich skutečný zájem o ostatní lidi jim usnadňuje, aby položili dobré otázky souvisejících s tématy a vzbudili zájem o věci, o kterých chtějí mluvit.

6. Rozumějte rozdílu mezi fakty a názory

Každý má právo na svůj názor a to je také dobrá věc. Protože až teprve potom se mohou vézt zajímavé a poutavé diskuse na důležitá, či zajímavá témata. Cesta k úspěchu dlážděná tvrdou prací a úspěšní lidé mají jasně stanové cíle, napodobují ty, kteří je inspirují a překážky je nezastaví, naslouchejte jim. Pokud však nedokážete uznat, že lidé mohou mít na věc jiný názor než vy, může z rozhovoru vzniknout velmi nepříjemná konverzace nebo hádka.

7. Pečujte o svůj zevnějšek

Mělo by být samozřejmé, že pokud chcete získat a navázat nové kontakty, že se dobře se oblečete a nepůjdete na schůzku s mastnými vlasy a zanedbanými vousy. Nikdo neříká, že se musíte hned vystrojit do obleku s kravatou nebo nanést na obličej silnou vrstvu make-upu, přesto je čistý a upravený vzhled naprosto nezbytný, do kterého je třeba investovat.
Vynaložit úsilí v péči o svůj zevnějšek a vypadat dobře je srovnatelné s tím, že uklidíte svůj dům či byt ještě dříve, než přijde ohlášená návštěva. To je známka respektu a úcty k ostatním.
K tomu také patří i to, že se k ostatním neobracíte zády, ale stavíte čelem a nejlépe ještě s úsměvem. Pokud chcete, aby si u vás lidé našli neodolatelnou atmosféru, usmívejte se i během rozhovoru. Váš protějšek se bude nevědomky cítit příjemně a tato malá laskavost se vám nakonec vrátí.

8. Najděte si důvody milovat život

Snažte se vždy vidět život pozitivně. Konec konců každý má přirozeně ve svém životě šťastné dny i dny plné depresivní nálady, smutku nebo zloby, i přesto se snažte zůstat optimističtí. Někdy to nemusí být úplně snadné a proto se ujistěte, že se nebudete nikdy nudit. Vyhledejte si v životě dobrodružství, zůstaňte pozitivní a plni vášně a ctižádosti. Vaše úžasné charisma a optimismus z vás musí jen zářit a bude mít na druhé lidi pozitivní účinek.

Foto: © Samphotostock.cz / ridofranz


Scroll to Top