Nové produkty a služby pro udržitelný rozvoj

Cirkulární ekonomika je často definována jako koncept, ve kterém neexistuje odpad. Nachází inspiraci v přírodních ekosystémech, které jsou založeny na dokonalých a funkčních cyklech organických živin. Tento koncept si získal pozornost mnoha odborníků kvůli zdánlivě protikladné kombinaci ekonomického zisku s ochranou životního prostředí.

Princip cirkulární ekonomiky. Infografika: Cirkulární ekonomika, Soňa Jonášová, CC BY-NC-SA 4.0

V posledních letech se používá stále častěji pojem udržitelný rozvoj (anglicky: Sustainable development). Je to způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Z hospodářského hlediska je hlavní snahou vytvářet svět bez zbytečného konzumu, tedy vytvářet čím dál kvalitnější produkty, které umožní trvalý blahobyt bez plýtvání.

Mezi základní principy, které definují cirkulární ekonomiku, patří: uzavírání toků materiálů ve funkčních a nekončících cyklech, kde neztrácejí hodnotu, čerpání energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů a navrhování takových produktů a služeb, které nemají negativní dopady na přírodní ekosystémy a lidské zdroje.

Porovnání lineární, sdílené a cirkulární ekonomiky

V porovnání s lineárním modelem, jehož smyslem je vyrobit, prodat, spotřebovat a vyhodit, kdy velké procento výrobků zbytečně končí na skládkách, cirkulární ekonomika odděluje hospodářský růst od potřeby těžit nové a vzácné materiály. Další pojem, který se nově objevuje, je sdílená ekonomika. V realitě je toho dosaženo zaměřením se na materiálové úspory, opětovné použití, opravu a změnu ekodesignu výrobků nebo naplňování potřeb zákazníků novými službami namísto prodeje. Vlastnictví je nahrazováno pronájmem a maximálním využíváním potenciálu výrobku.

V posledních letech ve světě i u nás vznikají nové formy sdílení produktů. Nejen podnikatelské subjekty, které produkty pronajímají, ale i platformy sdružující lidi, kteří vlastněné věci sdílejí, vyměňují a půjčují si mezi sebou. Příkladů už je dnes celá řada v různých oborech i u nás – sdílení aut, jízdních kol, spolujízda autem, sdílené kanceláře (coworking), komunitní zahrady, potravinová banka, knihobudky, knihovna věcí…

Stále oblíbenější jsou komunitní zahrady. Zdroj: Míša Vránová

Důležitým principem sdílené ekonomiky je, že mít přístup k věci je lepší než ji vlastnit, protože je to levnější a ekologičtější. Množství věcí, které lidé vlastní, využívají pouze občas. Největší ekonomickou výhodou sdílené ekonomiky je zvýšení efektivity využívání zdrojů a snížení celkového odpadu.

7 kroků k trvale udržitelnému podnikání

V oblasti byznysu je trvale udržitelný rozvoj trendem, který se postupně stává nezbytností. Je hned několik kroků, do kterých se vám rozhodně vyplatí investovat co nejdříve:

 1. Využívejte obnovitelné zdroje energie. Pokud je to jen trochu možné, eliminujte ve svém provozu fosilní paliva a energii z nich vyrobenou. Zamyslete se nad investicí do vlastních fotovoltaických panelů či jiných soběstačných zdrojů energie. 
 2. Buďte lokální. Využívejte pokud možno kvalitnější výrobky, čerstvé plodiny a pracovní sílu pocházející z regionu. V současné době tomu nahrává celosvětová situace covidové pandemie. 
 3. Vsaďte na nejvyšší možnou kvalitu. Vysoká kvalita znamená nižší kvantitu výroby, ale bez ztráty zisku. Lidé si rádi připlatí za výrobek, který jim bude sloužit déle a lépe. Levné a nekvalitní výrobky navíc kazí dobré jméno firmy. 
 4. Prodlužte životní cyklus výrobků. Zamyslete se nad tím, jak prodloužit svým výrobkům životnost. Dbejte na jejich opravitelnost a možnost zakoupení náhradních dílů. 
 5. Sdílejte. Trendem dnešní doby je minimalismus. Lidé již netouží vše vlastnit, ale naopak oceňují možnost mít potřebné věci kdykoliv k dispozici. 
 6. Recyklujte a upcyklujte. Vytvořte z propracovaného odpadového hospodářství novou strategii vaší firmy. Hledejte nové využití pro své výrobky, které již ztratily svůj původní účel. A samozřejmě – vyrábějte pouze recyklovatelné výrobky. Nezapomínejte, že odpad je zdroj. Eliminujte ve výrobě všechny produkty, které nelze řádně třídit, a vyhněte se jednorázovým plastům. 
 7. Inovujte. Cirkulární ekonomika je horké téma i pro design výrobků a ovlivňování procesů před samotnou výrobou. Americká společnost IDEO nedávno vydala manuál Circular Design Guide, kde tyto nové způsoby uvažování popisuje.

Zdroj: Cirkulární ekonomika aneb odpad jako hodnotný zdroj surovin na blogu Lindström Czech Republic.

Příklad z praxe: společnost Lindström

Služby společnosti Lindström spojené s pronájmem textilií vznikly a vyvíjejí se právě na principech cyklického hospodářstvíPronájem pracovních textilií nabízí uživatelům „bezodpadové” řešení, protože společnost Lindström převzala odpovědnost za ekologickou stopu z jejich užívání a za zodpovědné nakládání s textilním odpadem.

Jak funguje pronájem pracovního oblečení. Zdroj: Lindströmgroup.com

Nedá-li se textil dále využít na oděvy, prodlouží se jeho životnost např. tak, že se zpracuje na nový produkt. Mechanicky se recykluje nebo spálí při výrobě energie. Díky testované rozpouštěcí technologii se použité suroviny zpracují do podoby recyklovaného vlákna a vzniká uzavřený cyklus výroby a spotřeby. V porovnání s čistou bavlnou se při výrobě recyklovaného vlákna značně snižuje spotřeba vody a uhlíková stopa. Na rozdíl od viskózových vláken je tak šetrnější k životnímu prostředí.

Nakládání s textilním odpadem

Každý rok vydává společnost Lindström Zprávu o udržitelnosti, která je souhrnem zjištění a nových i plánovaných opatření v této oblasti.

Součástí Zprávy o udržitelnosti 2020 je strategie nakládání s textilním odpadem, která má být naplněna do roku 2025. Nejambicióznějším cílem této strategie je dosažení 100% recyklace a opětovného využití veškerého textilu Lindström oproti stávajícím 28 %. Právě v oblasti recyklace textilu se firma Lindström chce stát globálním lídrem na trhu a inspirovat tak i další firmy k větší odpovědnosti.

Cíle v oblasti ekologie jsou stanoveny ve všech fázích procesu – od výroby textilu přes jeho údržbu až po samotnou recyklaci vyřazených kusů. Stěžejní jsou tyto pilíře:

 • Maximalizace životního cyklu výrobku: Veškeré oděvy jsou navrhovány s ohledem na účel a maximální životnost. Oblečení se profesionálně čistí a opravuje, dokud není zcela opotřebené. Textil se vyrábí z také z recyklovaných materiálů od důvěryhodných a odpovědných dodavatelů.
Slušivé a perfektně udržované pracovní oblečení od firmy Lindström. Zdroj: Lindströmgroup.com
 • Minimalizace uhlíkové stopy a chemického znečištění: Při čištění se používá nejnovějších vědeckých poznatků s důrazem na ekologii.
 • Inovace: V roce 2020 představila firma Lindström ještě ekologičtější produkty. 
 • Optimalizace procesů a digitalizace: Všechny interní procesy v Lindström se snaží maximálně optimalizovat s ohledem na zlepšení služeb, pracovních podmínek zaměstnanců a zvýšení ekologického standardu provozu.

Toto je komerční sdělenítrefitech.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem.