Kalkulačka životního pojištění

Kalkulačka životního pojištění

Životní pojištění je pojišťovnickým produktem, který řada lidí uzavírá především s cílem ochránit svou rodinu či blízké v případě nenadálé životní události spojené se zdravotními problémy a implicitně výpadkem příjmů. Online kalkulačka životního pojištění vám ukáže, kolik vás bude stát.

Životní pojištění obvykle sjednává osoba, která v rodině disponuje nejvyšším příjmem, aby bylo možné v případě zhoršení zdravotního stavu nebo náhlé pracovní neschopnosti pokrýt náklady spojené s chodem domácnosti nebo vyplývající z úvěrů. Také proto bývá uzavření životního pojištění často součástí podmínek pro schválení hypotéky.

Existuje i kalkulačka životního pojištění

Spočítat a následně i sjednat životní pojištění můžete i z pohodlí domova. Životní pojištění Mutumutu, jehož partnerem je silná pojišťovna komerční banky takovou možnost nabízí. K nově uzavřenému pojištění získáte dárek 5.000 Kč na nákup chytrých hodinek, fitness náramku. Máte již chytré hodiny? Poukaz můžete využít na nákup sportovního oblečení a vybavení nebo předplatného na online cvičení.

Druhy životního pojištění

Standardně lze rozlišovat několik druhů životního pojištění, které se mezi sebou liší především rozsahem krytí a existencí spořící složky. Základní rizika, která životní pojištění pokrývá, jsou spojená se smrtí nebo trvalou pracovní neschopností pojištěného, které mohou být dále doplněna o další produkty, případně o již zmíněnou spořicí složku. Životní pojištění se sjednává vždy na dobu určitou, která se označuje jako dožití. Rozeznávat lze tyto tři druhy životního pojištění:

  • rizikové
  • kapitálové
  • investiční

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění je produkt bez spořicí složky, u něhož dochází k výplatě sjednaného plnění obmyšlené osobě v případě, že dojde k úmrtí pojištěného. Tento druh životního pojištění bývá často doplněn pojištěním pro případ dočasné nebo trvalé pracovní neschopnosti zahrnující zpravidla úraz, dlouhodobé onemocnění nebo trvalé následky. Pokud pojištěný dosáhne věk dožití, smlouva je ukončena a pro něj neplynou z pojištění žádné další výhody.

Kapitálové životní pojištění

U kapitálového životního pojištění je základní krytí rozšířeno o pevnou spořicí složku, která je s každým pojistným zvyšována, výnos ovšem nebývá zásadní. Jedná se ovšem o spoření bez většího rizika, které řada lidí preferuje. Po dosažení věku dožití je naspořená částka vyplacena pojištěnému, v případě úmrtí přechází společně s pojistným plněním na obmyšleného.

Investiční životní pojištění

Tento druh životního pojištění s sebou nese větší rizika v rámci spořicí složky, která je navyšována investováním naspořených prostředků dle zvolené strategie. Obdobně jako u kapitálového životního pojištění plyne část pojistného do plnění v případě úmrtí, úrazu nebo onemocnění, část je vkládána do investičních produktů. Výhodou investičního životního pojištění je potenciální vysoký výnos v případě dožití (strategie investování je obvykle nastavená tak, aby se rizikovost investic s blížícím se koncem smlouvy umírňovala), pokud ovšem dojde k ukončení smlouvy v průběhu jejího trvání (zejména v prvních letech) v důsledku úmrtí, je velmi pravděpodobné, že spořicí složka bude ztrátová.

Podle čeho se počítá pojistné

Jednotlivé druhy životního pojištění se mezi sebou liší výší pojistného, to však bývá ovlivněno také specifiky pojištěného. Do kalkulačky pojištění tak vstupuje kromě pojistné částky a rozsahu pojištění i věk, zdravotní stav nebo aktuální zadluženost. Na základě těchto údajů je pak vyhodnocen potenciál klienta, kterým se stanový měsíční platby při stanovených podmínkách smlouvy.

Photo by Natalya Zaritskaya on Unsplash


Scroll to Top