Jak zbohatnout při obchodování s akciemi

Jak zbohatnout při obchodování s akciemi

Jak zbohatnout na burze a co vám brání v rozhodování?

Přinášíme zde sedm pohledů jak zbohatnout na burze, mezi kterými možná najdete rozřešení, proč zrovna vám se to nedaří tak rychle a efektivně. Pokud jde o obchod s akciemi, je Česká republika v porovnání se Spojenými státy považována za stále rozvojovou zemi. Lidé často odmítají nést odpovědnost za rizika spojená s investicemi do akcií a raději se spokojí s bezpečnější formou uložení a zhodnocení volných peněz. K nejistotě při nákupu akcií na kapitálovém trhu mohou často u zaryté předsudky. Co za tím skutečně je?

1. Akcie jsou jen pro bohaté

Mnoho lidí stále věří, že akcie jsou jen pro horních deset tisíc. Přitom často zapomínají, že dnes mnoho majetných lidí začínalo také s málem. Kromě toho mohou být i malé uskutečněné obchody s akciemi velice úspěšné, pokud je zvolen při nákupu správný titul. Ne každý musí být okamžitě expertem na burzovní obchody. Informace a burzovní data z jednotlivých trhů jsou nyní k dispozici na mnoha místech a obchodních platformách. Zde je možno získat i užitečné analýzy a tipy odborníků. Tímto způsobem mohou mít bez obtíží i drobní investoři snadný vstup do burzovního světa.

2. Obchodování s akciemi je hazardní hra

Pouze malá část obchodníků skutečně používá burzu jako kasino. V drtivé většině ovšem převažují investoři, kteří při obchodování staví do popředí zcela jiné motivy jak zbohatnout. Akciový trh nabízí i v období nízkých úrokových sazeb na spořicích účtech příležitost zajímavého zhodnocení vlastních finančních prostředků a vybudování si nemalého jmění na stáří pomalu, ale jistě. Devět z deseti soukromých střadatelů je znepokojeno se situací, kdy jsou dlouhodobě běžné účty úročeny aktuálními téměř nulovými sazbami.

3. Stoupající akcie musí klesnout

Burza nepodléhá zákonům o gravitaci. To znamená, že akcie, které rostou, nemusejí nutně v krátkém čase opět klesnout. Je docela možné, že rostoucí trend může trvat dny, týdny nebo měsíce. Vizionářské produkty, příznivé pozice na trhu nebo nepřetržitě se rozvíjející plány dokáží akcie společností do jisté míry držet vždy vysoko.
Při nákupu akcií by se nemělo vše zaměřovat pouze na momentální hodnotu a krátkodobou ziskovou marži. Základní strategie by měla být spíše rozvíjet a sledovat dlouhodobé cíle.

4. Investoři se nemohou chránit před úplnou ztrátou

Ztratit veškeré peníze na burze je téměř nemožné, pokud si vezmete k srdci a budete dodržovat tuto hlavní zásadu: Rozprostřete své investované jmění mezi široké spektrum cenných papírů, při dosahování svého cíle jak zbohatnout nesázejte vše na jednu kartu!
Je-li velké množství akcií rozloženo do mnoha sektorů a oblastí, mohou být případné ztráty v jednom odvětví kompenzovány ziskem v jiném sektoru. Na to jsou vhodné nejrůznější ETF a indexové fondy, které spravují zkušení manažeři a rozloží portfolio fondu mezi různá odvětví průmyslu, služeb a obchodu, který pravidelně analyzují.

Nezkušený investor se tedy nemusí starat o nákup a prodej jednotlivých akcií v závislosti na kolísání trhu. Nejjednodušší způsob jak proniknout do burzovního světa je, založit si vlastní investiční účet na Portu.cz a nechat své volné peněžní prostředky spravovat jednoho z největších obchodníků pražské burzy s přístupem na více než 25 světových trhů. Investice, které běží po dobu 5, 10 nebo 20 let poskytují v průměru výrazně vyšší výnosy, než rychlé zisky. Jako účinný nástroj před totální ztrátou investovaných peněz pomáhá eliminovat aktivace burzovního pokynu stoploss, který zajistí automatický prodej akcií na předem stanovené hodnotě.

5. Akcie jsou volatilnější než dluhopisy

Někteří investoři se přiklánějí raději k dluhopisům, než k akciím, protože je považují za méně volatilnější. Toto může platit na kratší období a pro prostředí s normálními úrokovými sazbami. Často se však zapomíná na to, že větší jistota znamená zpravidla také nižší zisky.
Některé studie ukazují, že akcie starší 30 let jsou mnohem méně volatilní než dluhopisy. Proto také nakonec přinesou podstatně vyšší zisk. Mnoho expertů doporučuje na krátkodobé výkyvy kurzu akcií na burze nebrat velký zřetel. Tyto výkyvy jsou z dlouhodobého investičního hlediska téměř zanedbatelné.

6. Dejte pozor na široký rozptyl

Burzovní začátečníci jsou často fascinováni nadějnou vyhlídkou na nalezení akcie, která povede s co nejmenšími prostředky k co největším ziskům. Ano, tyto úspěchy skutečně existují, ovšem tyto cenné papíry se považují pro laiky spíše za hazardní hru.
Při nákupu akcií je příliš riskantní vsadit vše na jednu kartu, to bohatí lidé dobře vědí. Navíc, úspěch není souznačný s rozdělením zisku. Dividendy nejsou v žádném případě nikdy zaručeny v plné výši, ty lze v době krize snížit nebo dokonce zastavit.
Vybírání dividendových zisků na úkor úspěchu dlouhodobých investic je také ke zvážení. Připsané dividendové zisky by měly být v průběhu znovu investovány do vybraného akciového titulu.

7. Jak zbohatnout když jsou kapitálové trhy jsou neustále v ohrožení

Zásadní politická rozhodnutí nebo politický vývoj mohou mít obrovský vliv a dopad na kapitálové trhy. Exemplárním případem toho může být řecká krize.
Ačkoli se mnoho expertů domnívalo, že světové burzy zažijí otřes díky Brexitu nebo zvolením Donalda Trumpa prezidentem Spojených států, tak se nic zásadního se neudálo. Dokonce ani teroristické útoky, či přírodní katastrofy neměly na světový akciový trh mediálně předpokládaný dlouhodobý negativní dopad.

Celosvětová koronavirová pandemie způsobující nemoc Covid-19 způsobila prudký pokles všech burzovních indexů po celém světě. Během postupného zvládání epidemie v jednotlivých zemích, začali ale akciové tituly opět zpevňovat.
Ekonomická očekávání a prognózy tedy nemusejí vždy odpovídat politickým vlivům. Akciové trhy jsou také vždy dobré pro pro nějaké pozitivní překvapení.

Foto: © Samphotostock.cz / toxawww